Covid & Health Update

Please read carefully

Met elrow Town Amsterdam nog maar een paar dagen van ons verwijderd, willen we graag een belangrijke gezondheids- en covid-update met jullie delen. Zo weet je precies wat er van je wordt verwacht om het festivalterrein te mogen betreden, en hoe je je kunt voorbereiden. Lees goed door!

With elrow Town Amsterdam only days away, we want to share an important health and Covid update, so you know exactly what is expected from you before entering the festival and how you can prepare. Please read carefully!

---

Aan welke (extra) regels moet ik voldoen om toegang te krijgen tot het festival?

Om toegang te krijgen tot het festival is een geldige QR-code nodig in de Corona Check app. Deze kan worden verkregen wanneer je volledig gevaccineerd bent, middels een herstelbewijs of een negatieve testuitslag via Testen voor Toegang. De QR-code kan in de Corona Check app worden geladen die vervolgens wordt gecontroleerd bij de ingang samen met je identiteitsbewijs. Mocht je vanuit het buitenland reizen, dan volstaat een QR code van het Digital Corona Certificate (DCC) ook om te scannen bij de entree. In dat geval is de Corona Check App niet nodig. Wanneer je vanuit een land reist buiten de Europese Unie en ben je dus niet in het bezit van een DCC QR-code, dan zul je een negatieve testuitslag moeten krijgen van maximaal 24 uur oud, via Testen voor Toegang (www.testenvoortoegang.nl).

Which (extra) rules do I have to follow to get access to the festival?

To gain access to the festival, a valid QR code is required in the Corona Check app. This can be obtained when you are fully vaccinated, via a certificate of recovery or a negative test result via Testen voor Toegang. The QR code can be loaded into the Corona Check app, which is then checked at the entrance together with your ID. In case you're traveling from abroad, then a QR code of your Digital Corona Certificate (DCC) will suffice too. In that case the Corona Check App is not needed. When you’re traveling from a country outside of the European Union and therefore you don’t have a DCC QR-code, then you will have to get a negative test result that is maximum 24 hours old, via Testen voor Toegang (www.testenvoortoegang.nl).

---

NL: Moet ik de Corona Check app downloaden voordat ik naar het festivalterrein kom?

Ja, we adviseren met klem om de app te installeren en de QR-code in te laden voordat je naar het festivalterrein komt. Soms is het bereik op een festivalterrein beperkt waardoor het downloaden niet lukt of erg lang kan duren. Zonder QR-code in de app kunnen we je helaas niet toelaten op het festivalterrein. Als alternatief kan je de QR-code printen en meenemen als je geen smartphone hebt.

Nogmaals: mocht je vanuit het buitenland komen, dan volstaat een QR code van het Digital Corona Certificate (DCC) ook om te scannen bij de entree, maar zorg dus ook dat je die hebt geladen voordat je bij het festivalterrein aankomt.

Do I need to download the Corona Check app before coming to the festival?

Yes, we strongly recommend installing the app and loading the QR code in, before coming to the festival site. Sometimes the cellular reception on a festival site is limited and downloading might not be possible or can take a very long time. Unfortunately, we cannot admit you to the festival site without a QR code in the app. Alternatively you can print your QR-code and bring it with you, if you don’t have a smartphone. And again: if you're traveling from abroad, then a QR code of your Digital Corona Certificate (DCC) will suffice too, but please also make sure you have that loaded on your phone before arriving at the festival.

---

Wat verandert er bij de entree van het festival?

Bij het betreden van het festivalterrein zal eerst jouw QR-code worden gescand. Heb je geen smartphone, dan kan je ook van tevoren jouw QR-code uitprinten. Hierbij wordt ook je ID gecontroleerd. Zorg dus dat je een geldig legitimatiebewijs bij je draagt en deze bij de hand hebt. Zodra jij een geldige QR-code hebt laten zien loop je door naar de ticketscan en visitatie. Vanaf dat moment gelden er op het evenemententerrein geen coronamaatregelen/-beperkingen.

What can I expect at the entrance of the festival?

Upon entering the festival site, your QR-code will be scanned. If you don’t have a smartphone, make sure your QR-code is printed out. At the same time, we will do an ID check so make sure you have a valid ID with you. Once you’ve showed your QR-code, you will continue to ticket scan and visitation. From that moment on, there will be no additional COVID measurements.

---

Moet ik me laten testen om toegang te krijgen tot het festival?

Geen vaccinatie- of herstelbewijs, of reis je vanuit een land buiten de Europese Unie? Alleen dán moet je je laten testen bij een locatie voor Testen voor Toegang (www.testenvoortoegang.nl).

Do I need to get tested to get access to the festival?

Are you not fully vaccinated, you don’t have a certificate of recovery, or are you traveling from outside of the European Union? Only then you will need to take a test at a Testen voor Toegang location (www.testenvoortoegang.nl).

---

Hoe werkt het testen voor toegang?
We vragen aan bezoekers zonder vaccinatie- of herstelbewijs om binnen 24 uur voordat je het festivalterrein betreedt, een test af te laten nemen om aan te tonen dat hij/ zij geen COVID-19 heeft. Plan voor dit moment tijdig een testafspraak in. Hiervoor kan je zelf een afspraak maken via www.testenvoortoegang.nl. Je ontvangt de uitslag per mail. Vervolgens kan je de uitslag verwerken in een QR-code in de Corona Check app die gescand wordt bij de entree van het festival.

How does testing for access work?
We ask all our visitors to take a test within 24 hours before you enter the festival, to show that you don’t have COVID-19. This probably means that you should get tested on Saturday morning. Schedule a test appointment on time for this moment. You can make an appointment yourself via Testing for Entry at www.testenvoortoegang.nl. When you receive your result, you can create a QR-code within the Corona Check app which will be scanned at the entrance of the festival.

---

Wanneer kan ik een afspraak maken om me te laten testen?
Test afspraken kunnen vanaf twee weken voor aanvang van het festival worden ingepland, dus dat is al mogelijk.

When can I make an appointment to get tested?
Testing appointments can be scheduled from two weeks prior to the festival, so that’s already possible.

---

Hoe lang van tevoren moet ik me laten testen?
Je uitslag is maximaal 24 uur geldig en moet geldig zijn tot aan het tijdstip dat je het evenement betreedt (zaterdag 25 september vanaf 12:00u). LET OP: als je van plan bent om om 16:00 aan te arriveren bij het festival, dan moet de test dus max 24 uur voor dát tijdstip afgenomen worden (vrijdag 24 september vanaf 16:00u). Plan voor dit moment tijdig een testafspraak in. Hiervoor kan je zelf twee weken van tevoren een afspraak maken via www.testenvoortoegang.nl. Je ontvangt de uitslag per mail. Vervolgens kan je de uitslag verwerken in een QR-code in de Corona Check app die gescand wordt bij de entree van het festival.

How long in advance do I need to get tested?
Your result is valid for a maximum of 24 hours until the end of the festival (Saturday 25 September, from 12:00h onwards). NOTE: if you’re planning to arrive at the festival at 16:00h, you should count the 24 hour window from that time onwards (Friday 24 September from 16:00h). Schedule a test appointment in on time for this moment. You can make an appointment for this yourself two weeks in advance via www.testenvoor access.nl. You will receive the result by email. You can then process the results in a QR code in the Corona Check app that is scanned at the entrance of the festival.

---

Wanneer krijg ik de uitslag?
Via testen voor toegang (www.testenvoortoegang.nl) kan jij je test inplannen. Op dit moment geven zij aan na max twee uur je testresultaat te delen. Soms kan het wat langer duren. Let dus op: dit kan veranderen afhankelijk van de drukte dus hou de website in de gaten. Dit is tevens een externe organisatie en wij zijn niet verantwoordelijk voor de uitslag van jouw test. Indien je geen bericht van hen ontvangt of problemen hebt met je uitslag, neem dan contact op met de CoronaCheck helpdesk via helpdesk@coronacheck.nl of via 088-7770809 (maandag t/m zondag 08:00 tot 20:00 uur).

When will I receive the result of my test?
At Testing for Entry via www.testenvoortoegang.nl you can schedule your testing appointment. At this point, they say you will receive your result after max two hours. Please note: this can change, depending on how busy it is, so please keep an eye on the website if this changes. Also please be aware this is an external organization, and we are not responsible for the test results. If you don’t receive your result or have any other problems, please contact their customer service at helpdesk@coronacheck.nl or via 088-7770809 (Monday till Sunday 08:00 - 20:00).

---

Waar kan ik de Corona Check app downloaden?
Klik HIER voor de app in de App Store
Klik HIER voor de app in de Google Play Store

Where can I download the Corona Check app?
Click HERE to download the app in the App Store
Click HERE to download the app in the Google Play Store

---

Moet ik betalen voor de test?
Nee, testen voor toegang is op dit moment gratis.

Do I need to pay for a test myself?
No, testing for access is free at this point.

---

Als ik gevaccineerd bent, moet ik me dan ook nog laten testen?
Nee dat is niet nodig, maar zorg wel dat je de QR-code als bewijs in de Corona Check app hebt staan.

Do I need to get tested when I am already vaccinated?
No that’s not needed, but do make sure your have proof of this, being your QR-code in the Corona Check app.

---

Kan ik me op de festival locatie laten testen?
Nee. We hebben geen test locatie op het festivalterrein.

Can I get tested at the festival site?
No. We don’t have a testing location at the festival site.

---

Kan ik ook een negatieve uitslag van de GGD / andere organisatie laten zien?
Nee. Alleen testresultaten van Testen voor Toegang geven toegang tot het festival. Ga naar www.testenvoortoegang.nl om jouw afspraak in te plannen.

Can I show a negative test result from a different organization?
No. Only results from tests scheduled through Testing for Entry will be accepted for entry. Go to www.testenvoortoegang.nl to schedule your appointment.

---

Ik heb geen smartphone, hoe kan ik dan mijn uitslag via de QR-code laten zien aan de entree?
Je ontvangt de uitslag per e-mail. De QR-code kan je dan ook uitgeprint meenemen naar het festival om te scannen.

I don’t have a smartphone, how can I show the QR code with test result at the entrance?
You will receive the test result per email. You can print your QR-code and bring it to the festival to get scanned.

---

Moet mijn ticket gepersonaliseerd zijn?
Nee.

Does my ticket need to be personalized?
No.

---

Ik kom uit het buitenland, kan ik me dan ook laten testen?
Ja, ook dan kan je gewoon een test inplannen via www.testenvoortoegang.nl

I’m coming from abroad, can I get tested as well?
Yes, if you’re from abroud you can also plan your test at www.testenvoortoegang.nl 

--- 

Ik wil geen toegangstest doen. Wat nu?
Wij volgen de richtlijnen van de overheid om het festival zo veilig mogelijk plaats te laten vinden. Indien je besluit geen toegangstest te doen, dan word je niet toegelaten tot het festival. We bieden hiervoor geen refund aan voor de betaling van jouw ticket. Je kunt je ticket verkopen via Howler.

I don’t want to get tested. What to do now?
We follow the guidelines that are set by the government to organize the festival as safely as possible. If you decide not to get tested before the event, you will not be able to access the festival. We don’t offer a refund for your ticket. You can sell your ticket via Howler.

---

Moet ik een mondkapje dragen?
Alleen in de pendelbus. Op het festivalterrein hoeft er geen mondkapje gedragen te worden.

Do I have to wear a face mask?
Only when you’re in the shuttle bus, we ask you to wear a face mask. At the festival site, you don’t have to wear a face mask.

---

Wat gebeurt er met mijn testgegevens?
Jouw gegevens worden op geen enkele manier opgeslagen door ons als organisatie. Je blijft zelf in beheer van jouw uitslag.

What happens with my test data?
Your test data will not be saved by our organization in any way possible. You will remain in control of your test data.

---

Wie is er aansprakelijk bij een besmetting tijdens het festival?
Bezoek aan het festival is op eigen risico.

Who is liable in the event of an infection during the festival?
Visiting the festival is at visitors’ own risk.