FAQs

Ticket Guarantee
Ticketgarantieexpand

If elrow Town Amsterdam 2021 can't take place on 25 September due to Covid-19 reasons, you will have the option to save your ticket for 2022 or apply for a full refund exclusive of service fee.

Mocht elrow Town Amsterdam niet door kunnen gaan op 25 september 2021, vanwege Covid-19, dan krijg je de optie om je ticket te bewaren voor 2022 of een volledige refund te krijgen (excl service fee).

Do I need to get tested to get access to the festival?
Moet ik me laten testen om toegang te krijgen tot het festival?expand

Yes, at this moment in time it’s obligated by the Dutch government that you get tested before visiting a festival. Only a negative test result or vaccination passport will provide you the necessary QR code in the Corona Check App which will give you access to the festival. Regulations might change during the summer, we’ll update you accordingly.

Ja, op dit moment is het vanuit de overheid verplicht om je te laten testen voordat je een festival bezoekt. Alleen met een negatieve testuitslag of volledig vaccinnatiepaspoort ontvang je de QR code in de Corona check app, waarmee je toegang krijgt tot het festival. De maatregelen kunnen tijdens de zomer veranderen, we zullen iedereen hierover updaten waar nodig.

How does testing for access work?
Hoe werkt het testen voor toegang?expand

Currently all festival visitors to take a test at a maximum of 40 hours in advance to show you don’t have COVID-19. You can make an appointment yourself via Testing for Entry at www.testenvoortoegang.nl.

Momenteel moeten alle bezoekers om maximaal 40 uur van tevoren een test af te laten nemen om aan te tonen dat hij/ zij geen COVID-19 heeft. Hiervoor kan je zelf een afspraak maken via www.testenvoortoegang.nl.

Do I need to pay for a test myself?
Moet ik betalen voor de test?expand

No, testing for access is free at this point.

Nee, testen voor toegang is op dit moment gratis.

Can I show a negative test result from a different organization?
Kan ik ook een negatieve uitslag van de GGD / andere organisatie laten zien?expand

No. Only results from tests scheduled through “Testing for Entry” will be accepted for entry. Go to www.testenvoortoegang.nl to schedule your appointment.

Nee. Alleen testresultaten van “Testen voor Toegang” geven toegang tot het festival. Ga naar www.testenvoortoegang.nl om jouw afspraak in te plannen.

I’m coming from abroad, can I get tested as well?
Ik kom uit het buitenland, kan ik me dan ook laten testen?expand

Yes, if you’re from abroad you can also plan your test at www.testenvoortoegang.nl

Ja, ook dan kan je gewoon een test inplannen via www.testenvoortoegang.nl

What if there are (travel)restrictions in my country which prevent me from coming to the event? Am I entitled to a refund?
Wat als er reisrestricties gelden vanuit mijn land van herkomst. Heb ik dan recht op een refund?expand

If anything changes regarding travel restrictions which prevent you from coming to the festival, please send us an email with all information. In that case we’ll look for a fitting solution and see if a refund is possible.

Als er op dat moment dingen veranderen in het reisadvies waardoor je niet meer in staat bent om te komen, stuur ons dan een e-mail met alle informatie. In dat geval gaan we op zoek naar een passende oplossing en kijken we of een refund mogelijk is.

Can I sell my ticket on Ticketswap if I test positive?
Kan ik mijn ticket doorverkopen op Ticketswap als ik positief test?expand

Yes, that’s possible.

Ja, dat kan.